Wykaz dokumentów wymaganych przy złomowaniu pojazdu:

  • Dowód rejestracyjny i Karta pojazdu (jeśli była wydana);
  • W przypadku, gdy Dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, neleży przedstawić zaświadczenie w Wydziału Komunikacji lub potwierdzoną kserokopię Dowodu rejestracyjnego;
  • Umowa kupna – sprzedaży, w przypadku, gdy pojazd nie został przerejestrowany na nowego właściciela;
  • Dowód osobisty właściciela pojazdu;
  • W przypadku, gdy występuje współwłaściciel lub w przypadku nieobecności właściciela, należy przedstawić pisemne upoważnienie wystawione na osobę przekazującą pojazd do zlomowania;
  • Jeżeli pojazd zarejestrowany jest na firmę, należy załączyć dokumenty firmy (wpis do ewidencji lub KRS), oraz upoważnienie dla przedstawiciela firmy do zezłomowania pojazdu.