W ramach automatyzacji stanowisk produkcyjnych wykonujemy rolotoki, podajniki rolkowe, suszarnie, paletyzatory, dyspensery, obrotniki spawalnicze, zrobotyzowane stanowiska spawalnicze oraz inne przyrządy, maszyny i urządzenia.
Na stanowiskach spawalniczych pracują roboty “COMAU”, a sterowanie pracą odbywa się za pomocą sterowników marki Siemens.