DANE TECHNICZE:

Dopuszczalny udźwig całkowity
lub liczba transportowanych osób
250 kg
(lub 2 osoby)
Wysokość podnoszenia minimalna – 100 mm
maksymalna – 1700 mm
Wymiary gabarytowe podnośnika szerokość – 1568 mm
długość – 1302 mm
wysokość – 2603 mm
Wymiary platformy (użytkowe) szerokość – 1075 mm
długość – 1270 mm
Wysokość balustrady  1100 mm
Ilość przystanków  2
Miejsce sterowania  z platformy
Prędkość podnoszenia  2,73m/min
Rodzaj napędu podstawowego  elektryczny – śrubowy GK45x6
Przyłącze elektryczne (wykonuje inwestor)  230V,50Hz z zabezpieczeniem S193C16
 Zasilanie obwodów sterowania  24V DC