CAR-LIFT SERVICE Sp. z o. o. specjalizuje się w produkcji maszyn do automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych. Jest jednym z większych integratorów stanowisk zrobotyzowanych z robotami Comau w Polsce.

CAR-LIFT SERVICE Sp. z o. o. dysponuje pomieszczeniami projektowymi z zapleczem komputerowo-programowym. Wykonawstwo detali realizowane jest na własnym parku maszynowym oraz w szeroko rozwiniętej sieci kooperacji zewnętrznej. Powierzchnia biurowca administracyjnego zajmuje ok. 1000 m2, natomiast hale produkcyjno-montażowe zajmują ponad 10 000 m2.